Porowata skała osadowa składająca się głównie z kalcytu i aragonitu. Odmiana martwicy wapiennej.