Głębinowa kwaśna skała o budowie jawnokrystalicznej, zbudowana z kwarcu, skalenia potasowego i plagioklazu oraz biotytu. Głównymi minerałami granitu są ortoklaz, plagioklaz, kwarc i biotyt.